Det må ikke være svært at blive gammel!

Ældreområdet er klart det mest udfordrede område i kommunens økonomi.

Dette skyldes ikke mindst, at folks levealder stiger.

Det betyder, at ældreområdet ”sluger” rigtig mange penge ud af kommunens budget.

 

Helt konkret vil vi arbejde for, at vi har de rigtige tilbud til de ældre borgere, hvad enten de er i eget hjem, men når de har brug for en plejehjemsplads, så skal den også være der til dem.

Derfor skal hele området gennemgås, så vi har en konkret vurdering af, hvor mange plejehjemspladser vi har brug for de kommende år, og vi er ikke afvisende overfor et friplejehjem.

Ikke mindst har vi behov for flere demenspladser.