En ”Grøn kommune” i samarbejde med borgerne

Vi ønsker et Langeland, der har fokus på klima og bæredygtighed, hvor vi i alle nye projekter indtænker bæredygtighed.

Alle borgere har et ansvar for, at vi tager vare på vores natur og miljø, derfor ønsker vi også, at borgerne i høj grad inddrages igennem samarbejde med borgerpaneler og gennem Lokalt Demokratiudvalg.

Vi ønsker ingen markante ændringer af den langelandske natur uden inddragelse af borgerne, og ønsker at der fortsat er respekt om den private ejendomsret.

”Frivillighed og samarbejde er bedre end tvang”