Rudkøbing bymidte skal bevares!

En levende købstad på midten Vi ønsker fortsat en levende bymidte, og ikke en by der er ”revet over på midten”.

Ødelægger vi købstadsmiljøet i Rudkøbing, så ødelægger vi en stor del af turisttilstrømningen til hele Langeland.

 

Vi vil arbejde for, at der afsættes flere midler til afholdelse af musik- og kulturarrangementer på hele Langeland med fokus på at øge turisttilstrømningen udenfor de traditionelle skoleferier. Dette giver en støtte og opbakning til vores mange turismearbejdspladser og vores kulturliv.

 

Vi ønsker at vi får opstillet centrale info skærme på indfaldsvejene til Rudkøbing, samt nord og syd vejene, så vi reklamerer for de arrangementer vi har herovre.

 

Shores Langeland er et glimrende eksempel på den ”Outdoor turisme” vi har på Langeland, og som vi fortsat skal understøtte og styrke. Det være sig i form af praktisk hjælp til både drift og etablering af nye private initiativer indenfor turisme- og erhverv.

 

”Kommunen skal ses som en aktiv medspiller”