Vi ønsker en fortsat bevarelse af vores 4 folkeskoler på Langeland og Strynø

Lukker vi en skole, så lukker vi også definitivt et helt område, og skaber dermed ”Udkant” i vores egen kommune, og vil dermed også skubbe gang i afvikling af et helt område – det ønsker vi ikke.

Vi har en geografi – øens længde – der betyder, at vi skal sikre, at der fortsat er skoletilbud for de yngste elever både på Nord- og Sydlangeland.

Alle kan se, at Strynø, Humble og Nordskolen godt kan bruge nogle flere elever, derfor skal vi helt konkret anvende de 2 skoler i vores bosætningspolitik.

Vi har selvfølgelig et ønske om en øget tilflytning på hele Langeland.

I hele Danmark er der meget få ”små” skoler tilbage, og nogle forældre har ønske om, at deres børn ikke skal gå på en stor skole. Derfor skal vi øge fokus på at fortælle mulige tilflyttere, at vi faktisk har noget, som der er meget få steder i Danmark man har.

Da vi er en lang ø, og vi skal sikre, at alle børn har mulighed for, at mødes på kryds og tværs – også efter skoletid, så ønsker vi at arbejde for, at alle skolesøgende børn får et buskort, som kan bruges til transport på hele Langeland – uden omkostninger for familien.