Langeland i udvikling!

Der er – og skal fortsat være - plads til både landbrug og turisme på Langeland.

Begge dele er strengt nødvendige for Langeland. Det være sig både i forhold til arbejdspladser, men bestemt også i forhold til skatteindtægter.

Vi ønsker at arbejde for, at der målrettes midler til turisme udvikling på hele Langeland.

De seneste somre på Langeland viser, at det igen er blevet populært – ikke mindst pga Covid 19 – at holde ferie i Danmark.

Det betyder med den øgede turist tilstrømning, at så stiller det også krav til os om, at vi har tilbud til vores turister.

Derfor ønsker vi, at der prioriteres midler til, at vores Turist- og erhvervschef analyserer hvilke tiltag vores gæster efterspørger.

Dette skal danne grundlag for, at vi fra kommunal side kan yde en målrettet hjælp til iværksættere, som dermed skaber grundlag for vores turister, men også nye arbejdspladser og skatteindtægter til kommunen.

 

”Rudkøbing er vores hyggelige købstad, og en stor del af hele Langelands turisme.”

Bosætning

Vi mangler byggegrunde i Rudkøbing, og derfor har vi brug for, at der udstykkes byggegrunde.

Mere præcist forestiller vi os at der udstykkes yderligere i området omkring Ørstedsskolen. Evt ved frasalg direkte til investor, som selv byggemodner.

En af forudsætningerne for at øge vores bosætning er, at vi har grunde at tilbyde nye borgere. Borgere som er unge såvel som ældre – rigtig mange bygger i dag nye huse, og derfor er behovet for byggegrunde vigtigt for at styrke tilflytning og bosætning.

Da vi også ønsker at være både en ”grøn og bæredygtig kommune”, så skal vi indtænke det grønne i vores bosætningsstrategi. Det gælder både i forhold til, at nye boligområder skal indeholde et rekreativt område med fokus på biodiversitet, men også hvor der er krav om, at hele boligområdet indtænkes langt mere klimavenligt. F.eks. med krav om, at en vis procentdel af selve husbyggeriet baserer sig på materialer, som er nye, men som baserer sig på at være produceret af genanvendte materialer.

 

”Ét Langeland i vækst på et bæredygtigt grundlag”